Pirmsskola

Rīgas Kristīgā pamatskola ir dabisks turpinājums privātās pirmsskolas  “Knābis” iesāktajam darbam. Skolai un pirmsskolai ir kopīgas kristīgās vērtības un M. Montesori principi (mācību materiāli). Ikdienā skolēni un pirmsskolēni sadarbojas dažādos projektos un pasākumos.

Knabis